Radca prawny

 • Kancelaria Radcy Prawnego „TUTOR” Bogumił Olczak
  Nr wpisu na listę Radców Prawnych Łd/Sk-102

  99-400 Łowicz ul.Bajana 9B

 • Kompleksowa obsługa w sprawach:
 • - cywilnych,
 • - administracyjnych,
 • - gospodarczych,
 • - prawa pracy
 • - zamówień publicznych

 • Przygotowywanie:
 • - pism do sądów i urzędów,
 • - regulaminów,
 • - statutów,
 • - umów, w tym umów o pracę,
 • - uchwał i zarządzeń.

 • Reprezentowanie przed urzędami i sądami wszystkich instancji, Doradztwo prawne, w tym w zarządzaniu firmą, Udział w negocjacjach.

  tel. 600 202 458

OFFICE-SPEED

 • Firma oferująca kompleksową obsługę firm transportowych:
  OFFICE-SPEED Joanna Waracka
  99-400 Łowicz ul.Bolimowska 14/18B lok.6


Specjalista ds. BHP